امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

 

ورود به بخش اعضاء
:شماره عضویت
:کلمه عبور
برای ورود به بخش اعضاء بخش عددی شماره عضویت و رمز عبور خود را وارد کنید
[17-31-1631]

عکس هفته
1399
ثبت نام دوره های آموزشی

نظر سنجی

از كدام بخش سايت بيشتر بهره ميبريد؟
تابلوي اعلانات
اخبار و آگهي
مقالات
بخش دانلود
امور اعضاء
ساير بخشها


مجموع آراء: 857
مشاهده نتیجه


جستجو در سایت
جستجو در سایت


 

آرشیو اخبار و مقالات
انتقاد بر ساختمان برج دوقلو قصرالدشت شيراز
[ پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۶ - 09:54:54 ]

به نام خدا

جناب آقاي مهندس رضازاده

استاندار محترم فارس

  با اهداء سلام ،‌

احتراماً ، به استحضارمي‌رساند ، درهفتة گذشته در ارتباط با يكي از پروژه‌هاي بزرگ ساختماني شهر شيرازواقع در يكي از مهم‌ترين خيابان‌هاي شهريعني خيابان قصردشت ، ‌نبش كوچة 53 ، به نام مجتمع برجهاي دوقلو اتفاقاتي روي داد كه دامنة آن از محدودة استان و مقامات مسئول آن نيز فراتر رفت . سازمان نظام مهندسي باتوجه به مسئوليت قانوني و حرفه‌اي خود نمي‌تواند نسبت به ريشه‌هاي بروز چنين رخدادهايي بي‌تفاوت باشد و باتوجه به انتظارات مردم و اعضاي سازمان موضع رسمي خود نسبت به جريانات اخير را به شرح زير اعلام مي‌نمايد.

1 - طبق بند 9 از مادة 12 قانون نظام مهندسي ، يكي از اهداف قانون ملزم ساختن تمام دستگاههاي دولتي ، شهرداريها ، سازندگان ، مهندسين ، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به رعايت مقررات ملي ، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي مي‌باشد . براين اساس سازمان نظام مهندسي با استفاده از كلية‌مكانيزم‌هاي قانوني از جمله مكاتبه با مسئولين محترم استان و شوراي مركزي ، حضور در جلسات و كميسيون‌هاي مختلفي كه در بسياري از آنها فاقد حق رأي مي‌باشد و مصاحبه با جرايد ديدگاه خود راجع به ضرورت محور قراردادن توسعة پايدار شهر در كلية‌تصميمات مرتبط با امر ساخت وساز را به اطلاع رسانده است . دراين ميان ، توجه سازمان به تأثيرات گسترده و تعيين كنندة پروژه‌هاي بزرگ دولتي و خصوصي بر كلية‌ جنبه‌هاي زندگي شهري و نياز بررسي همه جانبة اين تأثيرات ، توسط دستگاههاي دولتي مسئول از اولويت ويژه‌اي برخوردار بوده است . از اين منظر ، سازمان نظام مهندسي بارها به تبعات زيان‌بار تخريب اثر ارزشمند فرهنگي- تاريخي و تبديل آن به ساختماني ناهماهنگ با بافت و ضوابط شهرسازي منطقه  به سازمان‌هاي مسئول ساخت و ساز شهري اطلاع داده  و يا در نشرية‌خود منعكس نموده ولي متأسفانه اين بار نيز همانند ديگر دفعات كوچكترين توجهي به نظريـات كارشناسي سازمان نشد و روند ‌امور اخذ مجوزهاي ضروري ، طراحي ، تصويب و ساخت و ساز اين پروژه در مسيري حركت كرد كه كمترين خسارت آن براي شهر وضعيت پيش آمده در هفتة‌قبل بود .

2- با استناد به مادة 5 موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين مواد 43 الي 51 از فصل ششم آئين نامة‌اجرائي شوراي مذكور لازم بوده است كه مصوبة كميسيون ماده 5 دربارة اين پروژه به دليل تغييرات اساسي نسبت به طرح تفصيلي جهت بررسي و اعلام نظر به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال گردد كه متأسفانه اين مهم انجام نشده است .

3-    تراكم ، زيربنا و سطح اشغال موافقت شده ، درتوافق نامه با شهرداري بسيار فراتر از مصوبة كميسيون ماده 5 مي‌باشد.

4-   مهندسين مشاور الگوي طراحي بر مبناي احداث پاركينگ در زير زمين و چهارطبقه تجاري با 62 درصد سطح اشغال به كميسيون مادة 5 ارائه نموده است كه با قوانين و ضوابط و مقررات شهرسازي مغايرت داشته است . مضافاً براينكه در اجرا نيز بسيار فراتراز اين ميزان خاكبرداري شده است .

5-   احداث 600 تا 700 واحد تجاري و 60 واحد مسكوني به انضمام رستورانهاي پيش بيني شده با فضاهاي مختلف ، علاوه بر مغايرت‌ با ضوابط و مقررات شهرسازي به دليل جذب ترافيك بسيار فراتر از ظرفيت خيابان قصردشت ، معضل وضايعة جبران ناپذيرخواهد بود.

6-    احداث يك مجتمع عظيم به ارتفاع 75 متر و بنا به دستور نقشه شهرداري 110 متر با كل منطقة محل قرارگيري پروژه كه منطقه‌اي است مسكوني به ارتفاع دوطبقة ساختمان تناسب و همگوني ندارد.

7-    عدم وجود هرگونه فضاي باز متناسب با اين طرح كه با هيچ معيار و ضوابط و مقررات شهرسازي مطابقت ندارد.

8-   تضييع حقوق شهروندان به نحوي كه از يك سيماي شهري همگون و چشم نواز با ساختمانهائي كه بعضاً همانند منزل مسكوني سابق آقاي نادر كاظمي از ويژگيهاي خاص معماري چند دهة اخير برخوردار بود و خيابان قصردشت به عنوان يك خيابان نمادين ، زيبا و با طراوت كه همگان را جذب خود مي‌نمود.

9-   مشرفيت به بلنداي 30 الي 110 متربر مناطق مسكوني شهركه در آن خانواده‌هاي زيادي در خلوت خود زندگي مي‌كنند را از جهات اربعه درمحدودة ديد قرارخواهد داد. آيا اينگونه ساختمانها بدون توجه به معيارها وعلم شهرسازي و معماري و مقررات ملي ساختمان ضد ارزش‌هاي اسلامي نيستند ؟

10-  شهر شيراز شهريست با هويت تاريخي ، شهريست فرهنگي ، شهريست مذهبي ، شهريست عرفاني ، شهريست با مناظر طبيعي زيبا و خدادادي ، شهريست با جذابيت‌هاي فراوان ، اين شهر نگين گردشگري ايران است . تخريب اصالت و ساختار آن  با قدمت بيش از هزارسال و داشتن آثار تاريخي ، مذهبي و فرهنگي منحصر به فرد و شهره درجهان ، كه نمادي از فرهنگ و ادب وتمدن اصيل است باعث مخدوش نمودن هويت اين شهر و مصداق بارز تهاجم فرهنگي است .

11-   مالك اصلي شهر مردم مي‌باشند و هيچ سازمان و دستگاهي نبايد به نيابت از طرف آنها منافع دراز مدت و پايدار نسل كنوني و نسل‌هاي آينده را از منظر روزنه‌اي با چشم انداز محدودبا منافع اقتصادي روزمره شهر و مردم تفسيرنمايد.

12- جريانات اخير نبايد بر روند توسعه سرمايه‌گذاري در سطح شهر تأثير منفي برجاي گذارد . اين سازمان معتقد است كه دستگاهها و سازمان‌هاي استاني مرتبط با امر ساخت وساز بايد زمينه‌هاي قانوني لازم جهت جذب سرمايه گذاري‌ داخلي و خارجي را درجهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي توسعه پايدار شهر و در جهت تأمين منافع دراز مدت مردم فراهم نمايند. پروژه‌هاي بزرگ شهري ، اگر در انطباق با ضوابط و معيارهاي شهرسازي و در محل‌هاي مناسب احداث و به درستي هدايت و راهبري گردند، علاوه بر كمك به توسعه شهر و ايجاد اشتغال مولد مي‌تواند موجبات رشد و ارتقاي فن آوري ساخت وساز و تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز را فراهم نمايند.

سرمايه گذاري درجهت رشد و اعتلاي اقتصاد شهر و استان منجملـه دركلية بخش‌هاي توليــدي ، صنعتي ، انبوه ســازي مسكن ، كشاورزي بسيار خوب و پسنديده و همگان از آن استقبال مي‌كنند ، اما صرفاً ساختن مجتمع‌هاي تجاري درقالب چند صد مغازه و فروختن آن به چند برابرقيمت كه نتيجه‌اش تخريب و ايجاد معضل در همة عناصر و عوامل شهرونـدان مي‌شود ، سرمايه گذاري منفي براي شهر و مردم است و اين مردم بايستي در آينده هزينه‌هاي بسيار متحمل شوند تا شايد بخش كوچكي از اين زيان را جبران نمايند.

13- هم اكنون نيز پروژه‌هاي بزرگ ديگري در گيرودار اخذ مجوز ساخت وساز مي‌باشند كه قاعدتاً نبايد تجربة تلخ چنين پروژه‌هايي در آنها نيز تكرار شود.

درپايان صراحتاً اعلام مي‌دارد كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس هرگونه سرمايه‌گذاري مثبت ، مطالعه شده با مكان يابي صحيح را ضروري و مغتنم مي‌داند ، ليكن به مصداق : « هرسخن جائي و هرنكته مكاني دارد »  محل اجراي آسمان خراشي اين چنين در اين مكان نمي‌باشد و مغاير با ساختار شهر و دانش معماري و شهرسازي است .

درهرصورت اين سازمان آمادگي خود را به اتفاق ساير مراجع علمي ذيصلاح جهت شركت در هرگونه جلسة بررسي كارشناسي پروژة مذكور و پروژه هاي مشابه اعلام مي‌نمايد./163-ك

 هيأت مديرة سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس
  

 رونوشت :

1-     مجمع نمايندگان محترم فارس در مجلس شوراي اسلامي

2-    رياست محترم شوراي شهر اسلامي شيراز

3-    رياست محترم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

4-    شهرداري شيراز

5-    سازمان مسكن وشهرسازي استان فارس

6-    فرمانداري شيراز

7-    سازمان بازرسي استان فارس

8-    خبرگزاري‌هاي ايرنا و ايسنا و مهر و پارس و كلية‌ جرايد محلي

9-    سازمان صدا و سيما – مركز فارس


منبع خبر : سايت نظام مهندسي فارس   http://www.farsnezam.org

 
   
نظرهای شما :  
salman[23/1/1389] : in ha yk mosht masoline ghire shirazi hastan ke ba pishraft shar hesadat mikonand,moshkele shiraz hamin ast ke masolinash aksarand dahati hai hastand ke dost nadaran shiraz pishraft konad,khodaro shokr in proje sakhte shod poze hamashon kesh amad.
 
heeeee[20/3/1389] : etefaghan in ha deleshon baraye ma sokhte va in shahr ba in saze dar in mogheiat be ham mirize . heiiif ke zoreshon naresid salman khan shoma be chi negah mikoni. shoma shirazi nistid. in peroje kole khiabon ha va koche ha ro chand sale be ham rikhte va sal haye bad ham be ham mirize va heeeiiiif. shoma shirazi nistid ke deletan baraye inja nemitapad.
 
نام:
 


صفحه اصلی | مقالات | اخبار | نیازمندی ها | تالار گفتمان مهندسی | تماس با ما
© 2016 LARNEZAM.ir
طراحی و بازنویسی : ابوفاضل امانی